„MULTISENSORYCZNE UNESCO. DIGITALIZACJA MATERIALNEGO I NIEMATERIALNEGO DZIEDZICTWA LIPNICY MUROWANEJ”.

12.12.2017

W DNIU 18 GRUDNIA 2017 ROKU O GODZINIE 17.00 W GOSPODZIE POD KAMIENIEM W LIPNICY GÓRNEJ ODBĘDZIE SIĘ KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA PROJEKT „MULTISENSORYCZNE UNESCO. DIGITALIZACJA MATERIALNEGO I NIEMATERIALNEGO DZIEDZICTWA LIPNICY MUROWANEJ”. Na konferencji zostaną zaprezentowane efekty prac podjętych w ramach projektu, którego przedmiotem było przeprowadzenie procesu digitalizacji i udostępnienia zasobów kultury i dziedzictwa narodowego Lipnicy Murowanej […]

/ Więcej