Cele projektu:

Do tej pory nie powstał projekt tak szerokiej i kompleksowej digitalizacji dziedzictwa, który służyłby edukacji szerokiego grona odbiorców oraz byłby 100% zabezpieczeniem możliwości odtworzenia dziedzictwa w przypadku działań sił przyrody bądź człowieka.

 

 

Przeprowadzony został proces digitalizacji i udostępnienia MATERIALNYCH i NIEMATERIALNYCH zasobów kultury i dziedzictwa narodowego Lipnicy Murowanej, w której znajduje się m.in. drewniany kościół pw. św Leonarda (UNESCO), kościół pw. św. Andrzeja i kościół pw. św Szymona.
Aspekt społeczny, kulturowy i artystyczny jest cechą wyróżniającą projekt wśród innych nie tak kompleksowych prób digitalizacji dziedzictwa narodowego, które obejmowały jedynie jego materialną część. Zdigitalizowane zostały tradycje i przekazy ustne, praktyki społeczno-kulturowe jak zwyczaje, rytuały, obrzędy doroczne oraz wiedza i umiejętności związane z rzemiosłem .

 

Projekt będzie umożliwiał dystrybucję i udostępnianie treści cyfrowych w sposób otwarty
i zapewniający możliwość ich ponownego wykorzystania oraz wytworzenia na jego podstawie nowych usług cyfrowych.

 

EFEKTY:

1. wykonanie zaawansowanych modeli trójwymiarowych trzech kościołów oraz elementów ich wyposażenia:
kościoła pw. św. Leonarda – Grupa Ukrzyżowania na belce tęczowej, ambona, pozytyw szkatulny;
kościoła pw. św. Andrzeja – gotycka rzeźba Matki Boskiej, ołtarz Ukrzyżowanie Jezusa;
kościoła pw. św. Szymona.
–  wykonanie zdjęć w.w. obiektów
– ortofotoplany kościoła pw. św. Leonarda
– wizualizacje każdego z obiektów

 

2. rejestracja i ustalenia społecznego kontekstu  unikalnych krajobrazów dźwiękowych (soundscapes)
– wykonanie badań akustycznych, celem auralizacji oraz analizy parametrów akustycznych wnętrz
– stworzenie bazy nagrań ambisonicznych, która umożliwi przeniesienie się do danej rzeczywistości akustycznej osobie znajdującej się w innym miejscu lub czasie
– wykonanie nagrań unikalnych dźwięków związanych z Lipnicą Murowaną (np. brzmienie pozytywu szkatualnego, lokalnych śpiewów paraliturgicznych, wokalnego folkloru)

 

3. digitalizacja dziedzictwa niematerialnego w postaci tradycji, obrzędów, historii Lipnicy Murowanej oraz Świętych związanych z tą ziemią. Projekt ma charakter edukacyjny, powstały m.in. scenariusze lekcji dotyczące dziedzictwa kulturowego

 

4. audiodeskrypcja wybranych zagadnień dotyczących digitalizowanych świątyń. Dostosowanie projektu do osób z dysfunkcjami wzroku.

 

5. interaktywna strona internetowa www.digitalunesco.pl w polskiej i angielskiej wersji językowej

 

Partnerzy:
– Parafia św. Andrzeja Apostoła w Lipnicy Murowanej
– Urząd Gminy w Lipnicy Murowanej
– Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
– Fundacja Siódmy Zmysł

 

 

Relacja z konferencji wykonana przez Telewizję Tarnowską:

http://tarnowska.tv/aktualnosci/czytaj/19697,dziedzictwo-lipnicy-murowanej-zebrane-cyfrowo.html#sthash.gJkwUk6i.dpbs

 

 

Relacja w Kronice TVP KRAKÓW https://krakow.tvp.pl/35362696/wirtualny-spacer-po-lipnicy-murowanej

 

Projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących
z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu KULTURA CYFROWA.
Projekt dofinansowany ze środków Gminy Lipnica Murowana.