W DNIU 18 GRUDNIA 2017 ROKU O GODZINIE 17.00 W GOSPODZIE POD KAMIENIEM W LIPNICY GÓRNEJ ODBĘDZIE SIĘ KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA PROJEKT „MULTISENSORYCZNE UNESCO. DIGITALIZACJA MATERIALNEGO I NIEMATERIALNEGO DZIEDZICTWA LIPNICY MUROWANEJ”.

Na konferencji zostaną zaprezentowane efekty prac podjętych w ramach projektu, którego przedmiotem było przeprowadzenie procesu digitalizacji i udostępnienia zasobów kultury i dziedzictwa narodowego Lipnicy Murowanej m.in. kościoła pw. św Leonarda wpisanego na listę UNESCO, kościoła pw. św. Andrzeja Apostoła i kościoła pw. św Szymona. Projekt polegał na kompleksowym przetworzeniu zasobów materialnych na formę cyfrową przez wykonanie zaawansowanych modeli trójwymiarowych obiektów i ich wnętrz. Dla zbudowania modeli 3D wykorzystana została nowoczesna technologia laserowego skanowania budynków. Wybrane zasoby dziedzictwa materialnego Lipnicy Murowanej zostały ukazane na tle dziedzictwa niematerialnego w postaci zdigitalizowanej obrzędowości, tradycji i historii życia Świętych.

 
Wybrane treści zostały przedstawione w formie audiodeskrypcji, która ułatwi ich dostępność osobom z dysfunkcjami wzroku. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica
w Krakowie dokonała rejestracji i ustalenia społecznego kontekstu unikalnych krajobrazów dźwiękowych (soundscapes) oraz wykonała badania akustyczne, celem auralizacji oraz analizy parametrów akustycznych wnętrz obiektów. Projekt ma charakter edukacyjny, powstały m.in. scenariusze zadań z dziedzictwa kulturowego. Na bazie opracowanych materiałów powstaje interaktywna strona internetowa oddziaływująca na wszystkie zmysły.

 

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Gminy Lipnica Murowana. Projekt zrealizowany w partnerstwie z Parafią pw. św. Andrzeja Apostoła w Lipnicy Murowanej oraz Akademią Górniczo-Hutniczą im. S. Staszica w Krakowie.