Paweł – pełen wizji
Krzysiek – pełen pomysłów
Anna – pełna entuzjazmu

 

Ludzie „Pełni kultury”

 

Fundacja „Pełni kultury” powstać musiała, bo inaczej zbyt wiele pomysłów zostałoby jedynie w naszych umysłach. Projekty, którymi zajmujemy się w Fundacji wychodzą poza zastałe schematy i ramy, a tematy, które zdawałoby się zostały już wyczerpane, przedstawiane są w nowy sposób. Nabierają też nowego znaczenia, bo ukazują naszą perspektywę. W końcu świat jest taki, jakim go sami postrzegamy.

 

Interesujemy się zagadnieniami związanymi z szeroko rozumianą kulturą, a w szczególności muzyką
i materialnym oraz niematerialnym dziedzictwem narodowym, a także promocją, turystyką i sportem. Szczególnymi względami obdarzamy również kulinaria, odnajdując w tradycyjnych i regionalnych produktach prawdziwy smak.

 

Nasza optyka wyrażona jest w naszych projektach, a żeby wizje mogły się spełnić angażujemy
najlepszych. Nawiązujemy współpracę z wybitnymi reżyserami, aktorami, kompozytorami, muzykami, choreografami sceny polskiej. Ich dorobek artystyczny, wypracowany warsztat i doświadczenie są gwarancją udanych przedsięwzięć.

 

Poznajcie je.

 

Co nas cechuje?

 

Chcemy, aby Fundacja „Pełni Kultury” była kojarzona z ludźmi działającymi i nielubiącymi siedzieć
z założonymi rękami. Chcemy, by współpracownicy czuli się z nami pewnie i bezpiecznie. Nasza praca to przede wszystkim realizacja pomysłów, marzeń, to ciągły kontakt z ludźmi i tworzenie z nimi rzeczywistości.  Pomaga nam w tym wszystkim ogromne doświadczenie, które zdobyliśmy podczas organizacji ponad 100 koncertów, w tym w unikatowych obiektach wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO w Polsce, a także festiwali i różnego rodzaju akcji promocyjnych w kraju i niemal w całej Europie. Nieocenione są kontakty – znajomi i przyjaciele, z którymi wspieramy się nawzajem.

 

A co najważniejsze, nasze działania są pełne kultury.