historia

ludzie pełni kultury

Fundacja „Pełni kultury” powstać musiała, bo inaczej zbyt wiele pomysłów zostałoby jedynie w naszych umysłach. Projekty, którymi zajmujemy się w Fundacji wychodzą poza zastałe schematy i ramy, a tematy, które zdawałoby się zostały już wyczerpane, przedstawiane są w nowy sposób. Nabierają też nowego znaczenia, bo ukazują naszą perspektywę.

Interesujemy się zagadnieniami związanymi z szeroko rozumianą kulturą, przede wszystkim muzyką i materialnym oraz niematerialnym dziedzictwem narodowym, a także turystyką i sportem. Szczególnymi względami obdarzamy również kulinaria, odnajdując w tradycyjnych i regionalnych produktach prawdziwy smak.

Aby nasze wizje mogły się spełnić angażujemy najlepszych. Nawiązujemy współpracę z wybitnymi reżyserami, wokalistami,  aktorami, kompozytorami, muzykami i choreografami sceny polskiej. Ich dorobek artystyczny, wypracowany warsztat i doświadczenie są gwarancją udanych przedsięwzięć.

Co nas cechuje?

Chcemy, aby Fundacja „Pełni Kultury” była kojarzona z ludźmi działającymi i nielubiącymi siedzieć z założonymi rękami. Chcemy, by współpracownicy czuli się z nami pewnie i bezpiecznie. Nasza praca to przede wszystkim realizacja pomysłów i marzeń, to ciągły kontakt z ludźmi i tworzenie z nimi rzeczywistości. Pomaga nam w tym wszystkim ogromne doświadczenie, które zdobyliśmy w ramach naszej pracy zawodowej podczas organizacji ponad 150 koncertów, w tym w unikatowych obiektach wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO w Polsce, a także festiwali i różnego rodzaju akcji promocyjnych w kraju i niemal w całej Europie. Nieocenione są kontakty – znajomi i przyjaciele, z którymi wspieramy się nawzajem.

 A co najważniejsze, nasze działania są pełne kultury.

fundacja pełni kultury

jesteśmy otwarci
na współpracę

Skip to content