projekt

Multisensoryczne unesco

W latach 2017-2019 trzykrotnie otrzymaliśmy dotację Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach programu Kultura Cyfrowa, na realizację projektu MULTISENSORYCZNE UNESCO. Głównie dzięki temu wsparciu, ale także pomocy licznych partnerów, dokonaliśmy digitalizacji materialnego i niematerialnego dziedzictwa 14 drewnianych świątyń wpisanych na Listę UNESCO: kościołów w Lipnicy Murowanej, Binarowej, Bliznem, Dębnie Podhalańskim, Haczowie, Sękowej i cerkwi w Brunarach Wyżnych, Kwiatoniu, Powroźniku, Owczarach, a także Chotyńcu, Smolniku, Radrużu i Turzańsku.

Na dedykowanej projektowi stronie www.digitalunesco.pl można zobaczyć m.in.:

  • efekty skanowania laserowego świątyń m.in.: animacje, panotoury, ortofotoplany,
  • wyniki szczegółowych badań akustycznych przeprowadzone przez Akademię Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie,
  • teksty dotyczące zarówno dziedzictwa materialnego jak również niematerialnego,
  • audiodeskrypcje w formie opisów i nagrań mp3 dostosowane do osób
    z niepełnosprawnościami, szczególnie z dysfunkcjami wzorku.

Projekt tworzyliśmy z dwóch głównych powodów. Pierwszy z nich wiąże się z edukacją dotyczącą najważniejszych w naszym kraju zabytków z Listy UNESCO i ich szerszego kontekstu społecznego. Edukacja ta połączona jest z poznawaniem możliwości zastosowania nowoczesnych technologii. Drugi powód to ochrona unikatowego światowego dziedzictwa. Jest to szeroka i kompleksowa digitalizacja, która jest 100% zabezpieczeniem możliwości odtworzenia dziedzictwa w przypadku niszczycielskich działań sił przyrody bądź człowieka.

Nie ustajemy w działaniach i już podjęliśmy starania o pozyskanie nowych środków finansowych na prace digitalizacyjne dot. kolejnych obiektów wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

odwiedź stronę projektu

Numer rachunku bankowego:

PKO Bank Polski S.A.
31 1020 2892 0000 5102 0591 7333

Fundacja Pełni Kultury 2021. Wszelkie prawa zastrzeżone.