Multisensoryczne UNESCO

Multisensoryczne UNESCO

Projekt polega na kompleksowym przetworzeniu zabytków i ich wyposażenia na formę cyfrową przez wykonanie zaawansowanych modeli trójwymiarowych. Przeprowadzana jest także digitalizacja dziedzictwa niematerialnego, na którą składa się wartość kulturowa, artystyczna i historyczna danych obiektów. Treści cyfrowe udostępnione są w sposób otwarty. Umożliwia to ponowne ich wykorzystanie oraz wytworzenie nowych usług cyfrowych.

Ten zbiór kompletnych informacji o obiektach UNESCO jest bezcennym materiałem do badań, analiz, podstawą dla prac konserwatorskich. Projekt służyły edukacji szerokiego grona odbiorców oraz jest 100% zabezpieczeniem możliwości odtworzenia dziedzictwa w przypadku negatywnych działań sił przyrody bądź człowieka. Wszystkie zgromadzone dane umieszczone są w polskiej i angielskiej wersji językowej na stronie internetowej https://digitalunesco.pl

Grafika będąca efektem skanowania laserowego. Drewniana cerkiew św. Michała Archanioła w Smolniku. Widok z zewnątrz, z boku. Przekrój pionowy budynku cerkwi. Oznacza to, że ukazano wnętrze świątyni, jakby nie istniała boczna ściana. Przekrój ukazuje wnętrze babińca, nawy i prezbiterium. Drewniane ściany, niewielkie okna, obrazy świętych, ławki, podłogę. Nad każdą z trzech części świątyni wznosi się kopuła. Najwyższa jest nad środkową nawą. Wokół cerkwi rosną wyższe od niej liściaste drzewa. Gdzieniegdzie liście są białe. W pozostałej części - naturalnie zielone.

Elementy składowe:

  1. Skanowanie laserowe obiektów
  2. Szczegółowe badania akustyczne za pomocą przestrzennych odpowiedzi impulsowych z wykorzystaniem techniki ambisonicznej
  3. Teksty na temat niematerialnego dziedzictwa kulturowego obiektów
  4. Audiodeskrypcja wybranych obiektów
  5. Wydarzenia edukacyjne

Edycja 2017

Multisensoryczne UNESCO - digitalizacja materialnego i niematerialnego dziedzictwa Lipnicy Murowanej

Grafika będąca efektem skanowania laserowego. Murowany kościół św. Andrzeja w Lipnicy Murowanej. Widok z zewnątrz, od strony wieży z wejściem i bocznej ściany. Dach ma kolor żółty, ściany - niebieski i gdzieniegdzie zielony. Trawa i drzewa wokół są czerwone. Te nienaturalne kolory przedstawiają siłę odbicia wiązki lasera od skanowanej powierzchni.

Edycja 2018

Multisensoryczne UNESCO 2. Digitalizacja dziedzictwa kościołów południowej Małopolski w 15 rocznicę wpisu na listę UNESCO

Grafika będąca efektem skanowania laserowego. Kościół Michała Archanioła w Binarowej. Widok z zewnątrz, z boku. Przekrój pionowy budynku kościoła. Oznacza to, że ukazano wnętrze świątyni, jakby nie istniała boczna ściana. Od prawej strony wieża, babiniec, nawa i prezbiterium. W ich wnętrzu - drewniane ściany, okna, ławki, podłoga. W wieży i nad stropem świątyni przekrój odsłania belki konstrukcyjne. Niektóre są pionowe, inne poziome, jeszcze inne  biegną ukośnie. Krzyżują się ze sobą. Wokół kościoła rosną drzewa liściaste. Liście mają nienaturalnie biały kolor.

Edycja 2019

Multisensoryczne UNESCO 3. Digitalizacja 8 drewnianych cerkwi w polskim regionie Karpat wpisanych na listę UNESCO

Grafika będąca efektem skanowania laserowego. Drewniana cerkiew św. Paraskewy w Kwiatoniu. Widok z zewnątrz, z boku. Przekrój pionowy budynku kościoła. Oznacza to, że ukazano wnętrze świątyni, jakby nie istniała boczna ściana. Od prawej strony wieża, babiniec, nawa i prezbiterium. W ich wnętrzu - drewniane ściany, okna, ławki, podłoga. W wieży przekrój odsłania belki konstrukcyjne. Niektóre są pionowe, inne poziome, jeszcze inne  biegną ukośnie. Krzyżują się ze sobą. Wokół kościoła rosną drzewa liściaste. Liście mają nienaturalnie biały kolor.

Edycja 2020

Multisensoryczne UNESCO 4. Digitalizacja dziedzictwa kulturowego Krakowa wpisanego na listę UNESCO

Grafika będąca efektem skanowania laserowego. Ceglany Barbakan w Krakowie. To okrągły średniowieczny budynek zwieńczony wieżami. Jest wysoki na kilkanaście metrów. W jego murach znajduje się duża brama. Budynek stoi między ulicą, a pasem drzew rosnących na Plantach. Liście mają nienaturalnie biały kolor.

Edycja 2021-2023

Multisensoryczne UNESCO 5. Digitalizacja dziedzictwa kulturowego Sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej (UNESCO)

Grafika będąca efektem skanowania laserowego. Wnętrze bazyliki w Kalwarii Zebrzydowskiej. Widok z nawy w stronę ołtarza głównego w prezbiterium. W nawie - dwa ołtarze boczne. Wszystkie ołtarze są bogato zdobione złoconymi kolumnami, figurami aniołów, obrazami świętych. Nad wszystkimi ołtarzami zdobienia w formie złotych promieni. W nawie stoją drewniane ławki dla wiernych.