Kalwaria Zebrzydowska Plac Rajski

Plac Rajski rozciąga się przed bazyliką. Obecną formę nadano mu w pierwszej połowie dziewiętnastego wieku. Ma kształt prostokąta o bokach długości około czterdziestu trzech i trzydziestu siedmiu metrów. Od strony zachodniej zamykają go schody i fasada bazyliki. Od północnej i południowej zamykają plac krużganki. Od strony wschodniej, na wprost bazyliki znajduje się ozdobne ogrodzenie z rzeźbami. Na placu wznoszą się dwie kolumny z  figurami i rosną dwie lipy. Autorem większości rzeźb jest Tomasz Gałuszczyński. Powierzchnię placu wyłożono szarymi kamiennymi płytami.

Do bazyliki prowadzą monumentalne schody wykonane z szarego kamienia. Od ich podnóża do szczytu w pionie jest ponad cztery metry. Schody z dwoma spocznikami wzniesiono na planie trapezu równoramiennego.

Krużganki to długie parterowe budynki z podcieniami. Oznacza to, że od strony placu  budynek jest otwarty. Trzynaście kolumn z beżowego piaskowca podpiera dwanaście łuków. W długich korytarzach krużganków stoi po dwanaście konfesjonałów z drewna, po jednym pod każdym z łuków.

U podnóża schodów, symetrycznie z prawej i lewej strony, wznoszą się kolumny z figurami. Stojąc twarzą do bazyliki, na lewo mamy figurę świętego Antoniego, na prawo – świętego Franciszka. Wykonano je z szarego kamienia. Postacie mają naturalne wymiary. Każdą otacza żeliwny płot, oświetlają dwie ozdobne latarnie. Święty Antoni stoi w zakonnym habicie. Prawą ręką trzyma Dzieciątko Jezus, w lewej – kwiat lilii. Święty Franciszek stoi w zakonnym habicie. W prawej ręce trzyma krzyż. Przyciska go do piersi. Przed każdą kolumną rośnie lipa. Wokół drzew biegną ławki.

Ogrodzenie z trzema bramami złożone jest z kamiennej podmurówki i postumentów, oraz ozdobnych żeliwnych prętów. Na postumentach, tyłem do bazyliki stoi dziesięć kamiennych figur o naturalnych wymiarach. Będąc przed ogrodzeniem, od lewej mamy figury w następującej kolejności: Szymon z Lipnicy trzymający drzewo, Antoni Padewski z Dzieciątkiem Jezus i kwiatem lilii, Bonawentura w kapeluszu i z laską kardynała, Franciszek z Asyżu z krzyżem, Jezus z kulą ziemską, Maria, święta Klara z monstrancją, Ludwik z Tuluzy z księgą i laską biskupa, Bernardyn ze Sieny z monstrancją i Jan z Dukli z kwiatem lilii.

Gdy staniemy tyłem do ogrodzenia, przed sobą będziemy mieć urokliwą panoramę okolicznych wzgórz – przede wszystkim Lanckorońskiej Góry. Porastają je lasy mieszane.