Kościół świętej Anny w Bieczu – widok z zewnątrz

Kościół świętej Anny leży we wschodniej części miasta, poza murami średniowiecznymi. Jest częścią klasztoru ojców Franciszkanów Reformatów w Bieczu. Został wzniesiony w latach tysiąc sześćset czterdzieści pięć do tysiąc sześćset sześćdziesiąt trzy. To prosta i harmonijna budowla. Murowana, otynkowana na kremowo czyli jasnożółto.

Świątynia ma długość trzydzieści siedem i pół metra, szerokość czternaście i pół metra, a wysokość w najwyższym miejscu - dziewięć i pół metra. Od strony zachodniej zaczyna się przedsionek zwany kruchtą, następnie ciągnie się nawa główna i prezbiterium. Kończy ono świątynię od strony wschodniej. Do północnej ściany prezbiterium przylega kaplica. Nawa kościoła oraz prezbiterium zbudowane są na planie prostokąta. Prezbiterium jest węższe i niższe od nawy.

Nawę z zewnątrz zdobią wysokie pilastry. To płaskie filary, nieznacznie wystające przed powierzchnię ściany. Nawę i prezbiterium pokrywają dwuspadowe dachy kryte czerwoną dachówką. Środek dachu nad prezbiterium zdobi wieżyczka, kryta blachą miedzianą. Kruchtę pokrywa wielospadowy dach.

Główne wejście do świątyni znajduje się od strony zachodniej i prowadzi przez kruchtę. To budynek na planie kwadratu o ściętych narożach. Drzwi wejściowe są drewniane, dwuskrzydłowe, zdobione płaskorzeźbionymi aniołami i kwiatami. Po obu stronach są dodatkowe dwa wejścia. Nad kruchtą znajduje się wysokie okno zwieńczone półkoliście. Zainstalowano w nim witraż przedstawiający świętą Annę trzymającą na rękach małą Maryję.

Zwieńczenie fasady jest trójkątne. Umieszczono na nim jedną płycinę na górze i cztery poniżej. Płycina to płytka prostokątna wnęka zwieńczona półkoliście. Na białym tle płycin wykonano brązowe malowidła ukazujące świętą Annę, Matkę Boską z dzieciątkiem Jezus, świętych Franciszka i Antoniego oraz znak franciszkański. To dwie krzyżujące się ręce. Jedna jest w habicie i symbolizuje zakonników, a druga bez odzienia - to ręka Chrystusa. W dłoniach obu rąk widnieją rany. Nad rękami umieszczono krzyż.

Od strony północnej ściana nawy ozdobiona jest czterema oknami. Zamontowano w nich witraże ukazujące krzyż. Północna ściana prezbiterium ozdobiona jest trzema prostokątnymi oknami zwieńczonymi półkoliście. Do ściany przylega kaplica. To budynek na planie prostokąta, który zdobią trzy niewielkie półkoliste okna.

Od strony wschodniej jest prezbiterium. W jego ścianie znajduje się wysokie okno z witrażem ukazującym krzyż. W trójkątnym zwieńczeniu umieszczono prostokątną płycinę z malowidłem. Nagi Chrystus osuwa się z krzyża - jedynie jego lewa ręka jest przymocowana do krzyża. Święty Franciszek stoi pod krzyżem w brązowym habicie. Wyciąga ręce w stronę Jezusa.

Do południowej ściany świątyni przylega klasztor. To prostokątny, długi, biały budynek.

tekst: Anna Franik

konsultacja dostępności: Regina Mynarska, Dawid Górny (Fundacja Pełni Kultury)

konsultacja merytoryczna: Damian Nowak (Muzeum Ziemi Bieckiej)

czas powstania: sierpień 2022 roku

Tekst zrealizowano w ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach projektu “Biecz – zobaczyć miasto Marcina Kromera. Udostępnienie kultury osobom z niepełnosprawnością wzroku”.