Kościół świętego Michała Archanioła w Binarowej

Kościół świętego Michała Archanioła w Binarowej datuje się na przełom XV i XVI wieku. Wzniesiono go z drewna jodłowego w konstrukcji zrębowej. To jedna z najcenniejszych pereł drewnianej architektury późnogotyckiej, nie tylko w Polsce, ale także w Europie.  Długość całej budowli wynosi trzydzieści metrów, wysokość dachu – piętnaście. Na bryłę składa się kilka elementów: prezbiterium z zakrystią, nawa z kaplicą Aniołów Stróżów i z kruchtą oraz wieża.

Zarówno dach, jak i ściany budowli pokrywa gont. Na dachu klepki przybrały szary odcień, gdzieniegdzie z zielonym nalotem. Ściany mają barwę jasnobrązową. Budowlę nakrywa dwuspadowy dach. Oznacza to, że od górnej krawędzi połacie dachu opadają na dwie strony. Mniej więcej w połowie długości dachu wznosi się tak zwana sygnaturka. To wieżyczka wysoka na cztery i pół metra, zwieńczona krzyżem.

Jest to kościół orientowany, co oznacza, że prezbiterium skierowane jest na wschód. Jego szerokość wynosi prawie siedem metrów, a długość ponad dziewięć. Ściana wschodnia zakończona została trójbocznie: skośna ścianka, prosta, skośna. W prostej ścianie znajduje się prostokątne okno wysokie na półtora metra, szerokie na dziewięćdziesiąt centymetrów. Szybę podzielono  drewnianymi listwami na dwadzieścia cztery kwadraty. Podobnie wyglądają pozostałe okna kościoła. Na południowej ścianie prezbiterium znajdują się dwa okna. Po północnej stronie prezbiterium dobudowano zakrystię. Ma ona niemal pięć metrów szerokości i sześć metrów długości. Na wschodniej ścianie zakrystii znajduje się prostokątne okno. Na ścianie północnej –  schody prowadzą do drewnianych drzwi. Nad nimi widnieje kolejne prostokątne okno.

Kaplica Aniołów Stróżów przylega z jednej strony do zakrystii, a z drugiej - do nawy. Jej dłuższa ściana ma dziesięć metrów. Ulokowano w niej dwa prostokątne okna. Krótsze ściany mają po sześć metrów. W ścianie od strony zachodniej widnieje małe okno tuż pod krawędzią dachu. Kaplicę pokrywa osobny dach, opadający na trzy strony. Jego górna krawędź znajduje się na wysokości jedenastu metrów. Długość nawy wynosi dziesięć metrów.

Wieża kościoła pnie się na wysokość dwudziestu trzech metrów. Jej podstawa została zbudowana na planie kwadratu o dziewięciometrowych bokach. U podstawy znajduje się pomieszczenie dla wiernych. W zachodniej ścianie tego pomieszczenia znajduje się wejście z kruchtą oraz symetrycznie rozmieszczone dwa okna. Zasadnicza część wieży w kształcie ostrosłupa zaczyna się na wysokości czterech metrów. Tutaj jej boki mają długość ponad sześciu metrów. Pod samym zwieńczeniem wieży znajduje się część pokryta pionowymi deskami. Na dole są one dekoracyjnie wycięte w kształt liścia. Zwieńczenie wieży o kształcie ostrosłupa zakończone jest krzyżem.

Południowa ściana kościoła oddaje jego pierwotny zarys, bez żadnych dobudowanych elementów. W części nawowej, o długości dziesięciu metrów, znajduje się obecnie używane wejście. To kruchta nakryta osobnym dachem. Prowadzą do niej proste drewniane drzwi. Po obu stronach kruchty ulokowano prostokątne okna. Ściana prezbiterium jest cofnięta o półtora metra. Znajdują się tutaj dwa prostokątne okna.

W kilku miejscach ściany południowej i północnej gonty wybrzuszają się pionowo. W tych miejscach gont okala tak zwane lisice – belki wzmacniające konstrukcję ścian.