Kraków Kaplica Najświętszej Marii Dziewicy w Bramie Floriańskiej

Kaplica Najświętszej Marii Dziewicy znajduje się na piętrze Bramy Floriańskiej. Powstała w czasie odnawiania tego zabytku w latach 1885 – 1886. Prace te zlecił książę Władysław Czartoryski, tworząc tu kaplicę swego rodu. Wnętrze zaprojektował krakowski architekt, Wandalin Beringer, w stylu neogotyckim. Styl ten naśladuje cechy gotyku, na przykład ma ostro zakończone łuki. Kaplica powstała wewnątrz bramy, która została wzniesiona na planie prostokąta, ma osiem i pół metra długości, dziewięć metrów szerokości i prawie dwanaście metrów wysokości od poziomu ulicy. Wchodzi się do niej z ganku. Na wprost wejścia znajduje się kamienny ołtarz. Na nim ustawiono krzyż z figurą Chrystusa. Za ołtarzem znajduje się niewielkie okno z witrażem przedstawiającym Marię. Kaplicę pomalowano farbami o żywych kolorach.  Ściany – na czerwono i żółto, a sklepienie - na niebiesko.

Kaplica, na wzór sztuki gotyckiej, posiada sklepienie żebrowe. Szkielet sklepienia stanowią pogrubione łuki. Przypominają żebra. W kaplicy Czartoryskich pomalowano je na czerwono i złoto. Zbiegają się one w środkowym, najwyżej położonym punkcie sklepienia. W tym miejscu umieszczono herb Pogoń. To rycerz jadący na koniu, wznoszący miecz. Linia styku ścian i sklepienia jest półokrągła. Zaznaczono ją namalowanym żółtym pasem, ozdobionym wzorem z liści. Ściany są czerwone w górnej części. Od połowy w dół – żółte. Na granicy tych kolorów namalowano ozdobne żółte pasy w kształcie łuków. Na nich widnieją wzory z niebieskich i czerwonych liści. Na żółtej części ściany wzór tworzą rzędy niebieskich kwadratów, ukośnych przekątnych linii i kółek.

Stojący na ołtarzu krzyż wykonano z drewna. Krzyż jest ciemnobrązowy, a ciało Chrystusa jasnobrązowe. Boki kamiennego ołtarza zostały pomalowane na biało, z pionowymi granatowymi liniami. Granatowe są też umieszczone po bokach kolumny. Ołtarz stoi na niewysokim podeście. Podłogę kaplicy pokrywają ceramiczne płytki w kształcie ułożonych regularnie beżowych i granatowych rombów.

Wejście do kaplicy okala portal - ozdobne kamienne obramowanie. Ma on kształt ostrego łuku.

Kaplica zajmuje miejsce, w którym dawniej była tak zwana izba bronna. To pomieszczenie, którym znajdowało się urządzenie do opuszczania kraty zamykającej bramę. Kratę tę nazywano broną, stąd nazwa izby.