Kromerówka w Bieczu

Kromerówka to wolnostojąca jednopiętrowa kamienica z tysiąc pięćset dziewiętnastego roku. Otynkowano ją na kremowo, czyli jasnożółto. Zbudowana została na planie zbliżonym do kwadratu. Jej boki mają długość około jedenastu metrów. Całość pokrywa czterospadowy dach kryty pomarańczową dachówką ceramiczną.

Wszystkie okna w budynku są prostokątne i zakratowane. W oknach zastosowano metodę zdobniczą zwaną gomółkami. Gomółki to szklane kółka o średnicy kilku centymetrów, obramowane ołowianymi ramkami. Wypełniają one całą powierzchnię okna.

Wejście do budynku znajduje się od strony północnej. Prowadzą do niego trzy stopnie. Drzwi są drewniane, zwieńczone półkoliście. Nad nimi umieszczono napis MUZEUM. Po prawej stronie od napisu wisi mała latarnia. Po obu stronach wejścia znajdują się zakratowane okna. Na pierwszym piętrze znajdują się dwa okna.

Na ścianie zachodniej umieszczono jedno okno na dole oraz trzy na górze. Otaczają je kamienne obramowania z ornamentem roślinnym.

Na ścianie wschodniej utworzono dwie płyciny. Płycina to płytka wnęka. Rozciągają się one na niemal całą wysokość i długość ściany.

Na ścianie południowej umieszczono okno i dwoje drzwi na parterze oraz dwa okna na piętrze.

Kromerówka jest oddziałem Muzeum Ziemi Bieckiej. Przedstawia historię Biecza i jego mieszkańców. Część ekspozycji poświęcono Marcinowi Kromerowi i Wacławowi Potockiemu - dwóm ważnym osobom związanym z miastem.

tekst: Anna Franik konsultacja dostępności: Regina Mynarska, Dawid Górny (Fundacja Pełni Kultury) konsultacja merytoryczna: Damian Nowak (Muzeum Ziemi Bieckiej) czas powstania: lipiec 2022 roku

Tekst zrealizowano w ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach projektu “Biecz – zobaczyć miasto Marcina Kromera. Udostępnienie kultury osobom z niepełnosprawnością wzroku”.