Układ sal we dworze z Drogini

Na parterze dworu znajduje się siedem sal muzealnych, sale konferencyjna i wystaw czasowych oraz pomieszczenia techniczne i administracyjne. Dwór posiada amfiladowy układ pomieszczeń. Oznacza to, że drzwi do kolejnych sal umieszczono w jednej linii. Gdy otworzymy wszystkie drzwi to możemy przejść przez pokoje z jednego końca budynku na drugi. Wnętrze dworu jest dwutraktowe. Oznacza to, że są dwa ciągi komunikacyjne. Biegną one równolegle do siebie. Przechodząc przez kolejne pomieszczenia, można obejść dwór dookoła.

Przez wejście główne od strony południowej dostajemy się do sieni reprezentacyjnej. Skręcamy w lewo i wchodzimy do Salonu. Idziemy dalej prosto do Pokoju Pani. Następnie skręcamy w prawo do Pokoju Rezydentki. Z Pokoju Rezydentki można wejść na wprost do Sypialni lub skręcić w prawo do Gabinetu Pana. Z Gabinetu idziemy prosto do drugiej sieni. Idziemy na wprost do sali wystaw czasowych i pomieszczeń gospodarczych. Następnie skręcamy w prawo do pomieszczeń administracyjnych. Idziemy prosto do Gabinetu Dyrektora. Z gabinetu skręcamy w prawo do sali konferencyjnej i idziemy prosto do sieni reprezentacyjnej.

Ekspozycja muzealna obrazuje mieszkanie zamożnej rodziny ziemiańskiej od połowy dziewiętnastego wieku do tysiąc dziewięćset czterdziestego piątego roku. Wyposażenie zaprojektowano na podstawie archiwalnych zdjęć i wspomnień członków rodziny. Pomieszczenia są wysokie na cztery metry. Ściany pomalowano na różne kolory, jedynie sienie i sala wystaw mają odsłonięte poziomo biegnące belki. Całą podłogę na parterze pokrywa parkiet w jasnobrązowym kolorze. Sufit wykonany jest z drewnianych desek. Biegną one równolegle do ściany frontowej budynku. Na suficie zaznaczają się tak zwane belki tragarzowe. To belki szerokie na dwadzieścia centymetrów. Biegną prostopadle do ściany frontowej. Rozmieszczone są co metr. Drzwi pomiędzy pomieszczeniami są drewniane, dwuskrzydłowe, pomalowane na biało.

W sali wystaw czasowych znajdują się drewniane schody prowadzące na poddasze. Ulokowano tam pomieszczenia administracji i działów merytorycznych muzeum oraz magazyny zbiorów muzealnych. W sieni reprezentacyjnej,  przy ścianie po lewej stronie od wejścia, umieszczono postument z makietą dotykową dworu.

audiodeskrypcja: Anna Franik, Fundacja Pełni Kultury

konsultacja dostępności: Adrian Wyka

konsultacja merytoryczna: Paweł Sikora, Muzeum Małopolski Zachodniej

data powstania: październik dwa tysiące dwudziesty trzeci rok