Koncert "Świętego" w Willow Springs w USA

W dniu dwudziestym trzecim października dwa tysiące dwudziestego drugiego roku w Sanktuarium Świętego Jana Pawła Drugiego w Chicago - Polska Misja Ojców Cystersów w Willow Springs zaprezentowaliśmy Polonii i Polakom koncert z piosenkami z multimedialnego widowiska „Święty z Wadowic – Jan Paweł II”.

Koncert został entuzjastycznie przyjęty przez licznie zgromadzoną publiczność i zakończył się owacją na stojąco dla występujących artystów.

Projekt finansowany jest przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2022. Partnerami koncertu byli: Sanktuarium Św. Jana Pawła II w Chicago - Polska Misja OO. Cystersów w Willow Springs, Polska Organizacja Turystyczna, Miasto Wadowice – tu wszystko się zaczęło oraz agencja marketingowa Ingressus.

Najnowsze wpisy