Sympozjum pod tytułem „Czym są intermedia?”, Wydział Intermediów Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie

28 kwietnia 2022 roku zostaliśmy zaproszeni do udziału w Sympozjum pod tytułem „Czym są intermedia?”, organizowanym przez Koło Naukowe OpenShare studentów Wydziału Intermediów Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.

Studenci deklarowali: „W epoce antropocenu, w epoce dziadocenu, w czasach niekończącej się pandemii, zmęczeni zdalnymi relacjami tęsknimy za sztuką, która dotyka.” Celem sympozjum było określenie, czym jest sztuka intermediów. Tekst wprowadzający do wydarzenia wyjaśniał, że: „Hans Breder w 1968 roku założył jako pierwszy, kierunek uniwersytecki o tej nazwie, podkreślając, że bycie artystą to nieustanne wyzwanie. W jednym z wywiadów powiedział, że program pojmował intermedia nie jako interdyscyplinarne łączenie różnych dziedzin w jedną, ale jako nieustanne zderzenie pojęć i dyscyplin.”

Wydział Intermediów zajmuje się zjawiskami artystycznymi rozwijającymi się od połowy XX wieku. Obejmuje na przykład sztukę technologiczną, sztukę performance, tworzenie instalacji, sztukę „nowych mediów”. Intermedia to sfera działań awangardowych, poruszających się między różnymi dziedzinami. Wynika to z założenia jedności sztuki i wielozmysłowego sposobu odbioru świata. Regina Mynarska i Dawid Górny przygotowali wystąpienie na temat możliwości udostępnienia sztuki intermediów osobom z niepełnosprawnością wzroku poprzez audiodeskrypcję. Omówili jej definicje i sposób budowania tekstu. Pokazali to na przykładzie dwóch wybranych dzieł wyjątkowej artystki japońskiej – Yayoi Kusamy. Jest ona reprezentantką sztuki intermediów. Tworzy niezwykłe instalacje, obrazy, działania performatywne. Regina i Dawid przedstawili na żywo audiodeskrypcję do fotografii z instalacji pod tytułem „Infinity Mirror Room” oraz zapisu wideo performance’u pod tytułem „Obliteration Room”, które były prezentowane w Tate Museum.

Odbyła się także bardzo ciekawa i żywa dyskusja na temat audiodeskrypcji, jej znaczenia także dla twórców. Rozważaliśmy jej możliwości i granice. Pojawiła się wizja współpracy z młodymi artystami. Wspólnie doszliśmy do wniosku, że sztuka intermediów jest szczególnie ciekawa pod kątem dostępności. Wynika to z jej oddziaływania na różne zmysły, na sposób doświadczania przestrzeni, podjęcia aktywnego działania przez odbiorców. Mamy nadzieję, że ta perspektywa się zrealizuje i razem będziemy odkrywać nowe obszary dostępności sztuki.

Na YouTube dostępny jest zapis wideo całego sympozjum. Nasze wystąpienie oraz dyskusja odbywa się w następujących przedziałach czasowych:

2:08 – 2:36

3:40 - 4:16