Artykuł Anny Franik i Reginy Mynarskiej w najnowszym wydawnictwie Akademii Muzycznej w Łodzi

W najnowszym wydawnictwie Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi ukazał się artykuł Anny Franik i Reginy Mynarskiej! Wydawnictwo „Muzyka – Media - Prawo – Marketing, tom II” to publikacja, która obejmuje zarówno rozważania teoretyczne, jak i porady praktyczne w formie opracowań naukowych. Szerokie spektrum zagadnień stanowi odzwierciedlenie wyjątkowo interdyscyplinarnego charakteru Instytutu Mediów i Produkcji Muzycznej.

Artykuł nosi tytuł „Wydarzenie muzyczne dostępne dla osób z niepełnosprawnościami”. Ania i Regina przedstawiły propozycję działań dostępnościowych, jaką organizatorzy koncertów i festiwali mogą wykorzystać, podejmując pierwsze próby tworzenia wydarzeń uwzględniających potrzeby osób z różnymi niepełnosprawnościami. W artykule zostały omówione różne usługi, które można wdrażać, tworząc po raz pierwszy wydarzenie dostosowane do osób z niepełnosprawnościami wzroku, słuchu oraz ruchowymi.

Organizacja dostępnego wydarzenia to temat bardzo szeroki, wymagający poruszania się pomiędzy różnymi dziedzinami. W artykule ta kwestia została podzielona na dwie części. Pierwsza obejmuje przygotowanie informacji na temat wydarzenia i zaproszenie uczestników. Druga dotyczy usług umożliwiających pełnoprawne uczestnictwo w imprezie.

We wstępie można przeczytać słowa dr hab. Beaty Stróżyńskiej, prof. AM: "W artykule Wydarzenie muzyczne dostępne dla osób z niepełnosprawnościami Anna Franik i Regina Mynarska podejmują próbę wnikliwego omówienia kwestii związanych z umożliwieniem jak najpełniejszego dostępu do kultury osobom z różnego typu niepełnosprawnościami. Nie ulega wątpliwości, że jest to jedno z najważniejszych wyzwań XXI wieku. Autorki nie ograniczają się do nakreślenia skali problemu, ale prezentują także regulacje prawne oraz praktyczne rady, jak sprotać temu wyzwaniu, zaczynając już od poziomu jezyka, jakim się posługujemy - słów niewykluczających i nienaznaczających, a kończąc na bardzo szczegółowym omówieniu, jak przygotować wydarzenie muzyczne dostępne dla osób ze szczególnymi potrzebami."

Zachęcamy do lektury!

Więcej informacji o wydawnictwie „Muzyka – Media - Prawo – Marketing, tom II” można znaleźć na stronie Akademii Muzycznej w Łodzi: https://www.amuz.lodz.pl/pl/akademia/wydawnictwo/publikacje/ksiazki/157116-muzyka-media-prawo-marketing-tom-ii

Najnowsze wpisy

Uroczysta Gala projektu Hoover Table

W dniu 30 listopada w Auli Florianka Akademii Muzycznej w Krakowie, odbyła się uroczysta Gala piątej już edycji projektu Hoover Table.