Konferencja Multisensoryczne UNESCO - digitalizacja dziedzictwa UNESCO w Polsce, Kalwaria Zebrzydowska 26.10.2023

Fundacja Pełni Kultury oraz Klasztor oo. Bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej serdecznie zapraszają na konferencję pn. Multisensoryczne UNESCO. Digitalizacja dziedzictwa UNESCO w Polsce - podsumowanie trzech lat prac digitalizacyjnych w Sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej

Wydarzenie odbędzie się w dniu 26 października 2023 roku w godzinach 11.00 do 14.00 w Sali Papieskiej w Domu Świętego Jana z Dukli w Sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej.

Projekt jest kontynuacją zrealizowanych przez Fundację Pełni Kultury procesów digitalizacji, które objęły czternaście drewnianych świątyń południowej Małopolski oraz zabytków Krakowa. Dzięki trzyletniemu wsparciu finansowemu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz wsparciu Partnerów Fundacja prowadzi digitalizację dziedzictwa kulturowego Sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej, które zostało wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO w 1999 r. oraz uznane za Pomnik Historii.

Podczas konferencji zostaną zaprezentowane efekty procesu digitalizacji polegające na skanowaniu laserowym zabytków oraz przeprowadzeniu badań dźwiękowych, a także zastosowaniu różnych form i narzędzi dostępnościowych, umożliwiających osobom z niepełnosprawnościami poznanie bogatego dziedzictwa kulturowego Polski.

Do tej pory nie powstał projekt tak szerokiej i kompleksowej digitalizacji dziedzictwa, który służyłby edukacji szerokiego grona odbiorców oraz byłby 100% zabezpieczeniem możliwości odtworzenia dziedzictwa w przypadku działań sił przyrody bądź człowieka. Wszystkie efekty projektu będę udostępnione na stronie internetowej www.digitalunesco.pl.

Liczymy na Państwa przybycie. Ze względów organizacyjnych uprzejmie prosimy o potwierdzenie udziału w konferencji do dnia 23.10.2023 na e-mail: anna@pelnikultury.pl lub telefonicznie pod numerem: 784705985. Istnieje możliwość bezpłatnego przejazdu autokarem z Krakowa do Kalwarii i z powrotem. Wyjazd z ul. Pawiej 18a o godzinie 9.30. Powrót do Krakowa planowany jest na godzinę 15.30. Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Chęć udziału w transporcie prosimy zgłaszać do Anny Franik.

PROGRAM KONFERENCJI

11:00 do 11:10 Otwarcie konferencji, powitanie uczestników:

Anna Franik **– Przewodnicząca Rady Fundacji Pełni Kultury

o. Cyprian Moryc **– Kustosz Sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej

11:10 do 11:20 Anna Franik – koordynatorka projektu

Założenia projektu: „Multisensoryczne UNESCO 5. Digitalizacja dziedzictwa kulturowego Sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej (UNESCO)”

11:20 do 11:35 Anna Wójcik **– 3Deling sp. z o.o.

Skaning laserowy i fotogrametria w Sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej. Przebieg oraz efekty prac.

11:35 do 11:45 Piotr Kozieł – Sima Art Pracownia Konserwacji Dzieł Sztuki

Możliwości wykorzystania efektów digitalizacji obiektu zabytkowego w pracach projektowych i konserwatorskich na przykładzie Sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej

11:45 do 12:00 dr hab. inż. Paweł Małecki, prof. AGH **– Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Analiza akustyczna Sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej. Wykorzystanie badań dźwiękowych do prezentacji digitalizowanego dziedzictwa.

12:00 do 12:10 dr Elżbieta Cyganik – Zespół Redakcji Zasobów Cyfrowych – Dział Digitalizacji i Zarządzania Zasobami Cyfrowymi – Muzeum Narodowe w Krakowie

Digitalizacja ksiąg kalwaryjskich 

12:10 do 12:30 przerwa kawowa

12:30 do 12:55 Regina Mynarska, Anna Franik – Fundacja Pełni Kultury, Adrian Wyka - Accens

Dostępność projektu dla osób z niepełnosprawnościami. Zwiedzanie Sanktuarium z audiodeskrypcją i poznaniem dotykowym. Studium przypadku.  

13:00 do 13:45 Regina Mynarska – Fundacja Pełni Kultury

Zwiedzanie Sanktuarium z audiodeskrypcją i poznaniem dotykowym

13.45 - 14.00 Podsumowanie i zakończenie konferencji*

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego*

Projekt współfinansowany ze środków Klasztoru oo. Bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej

*Partnerzy:

Zurich Foundation*

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

3Deling Kraków

WWW.DIGITALUNESCO.PL

Najnowsze wpisy

Tandem sportu i sztuki vol.5

Po raz piąty zapraszamy na wydarzenie pod nazwą Tandem sportu i sztuki! Spotkamy się już 14 czerwca na Placu na Groblach 20/19, by pojeździć na tandemach oraz tworzyć dzieła z ceramiki.